FMC B&H

Aktuelnosti

Ljekarska/Liječnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

Redovna Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH

Logo-FMC26. 04. 2014. godine, u Hotelu Zenica, sa početkom u 12:00 sati, održana je redovna godišnja Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH. Skupštini je prisustvovalo 21 od ukupno 30 delegata.

Skupštinu Ljekarske/Liječničke komore FBiH pozdravili su i sljedeći gosti: dr. Goran Stojiljković (Lekarska komora Srbije),  dr. Momčilo Biuković i dr. Nebojša Jovanić (Komora doktora medicine Republike Srpske), dr. Kasim Spahić (Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH).

Jednoglasnim odlukama usvojene su sve tačke Dnevnog reda:

  1. Zapisnik sa prethodne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore FBiH od 20.04.2013. godine;
  2. Izvještaj o radu Ljekarske/Liječničke komore FBiH za vremenski period između dvije Skupštine, Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore FBiH;
  3. Finansijski izvještaj za 2013. godinu;
  4. Plan rada Ljekarske/Liječničke komore FBiH za 2014. godine;
  5. Finansijski plan Ljekarske/Liječničke komore FBiH za 2014. godinu;
  6. Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Federalne komore i članova Kantonalnih/Županijskih komora; Pravilnik o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH; Pravilnik o sadržaju i izgledu registrovanih članova Federalne i Kantonalnih/Županijskih ljekarskih/liječničkih komora.

PRILOZI:

Izvještaj o radu za vremenski period između dvije Skupštine (20.04.2013-26.04.2014.),

Plan rada za 2014. godinu,

Pravilnik - LICENCA

Pravilnik - REGISTAR

Pravilnik - STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Vi ste ovdje: Home Demo Slideshow Redovna Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH