FMC B&H

Aktuelnosti

Ljekarska/Liječnička komora Federacije Bosne i Hercegovine

Redovna Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH

Logo-FMC20. 04. 2013. godine, u Hotelu Zenica, sa početkom u 12:00 sati, održana je redovna godišnja Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH. Skupštini je prisustvovalo 27 od ukupno 30 delegata.

Skupštinu Ljekarske/Liječničke komore FBiH pozdravili su i slijedeći gosti:

 • Dr. Saša Zajić - LJEKARSKA KOMORA SRBIJE Predsjednik odbora za međunarodnu saradnju
 • Dr. Banbulović - KOMORA DOKTOR- A MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
 • Dr. Aida Brčić - ODBOR ZA ZDRAVSTVO PARLAMENTA FBIH
 • Fikret Plevljak - PREMIJER VLADE ZE-DO KANTONA
 • Dr. Senka Balorda - MINISTRICA ZDRAVSTVA ZE-DO KANTONA
 • Dr. Kasim Spahić - PREDSJEDNIK SINDIKATA LJEKARA FBIH
 • Dr. Goran Adžić - LIJEČNIČKA KOMORA HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE

Jednoglasno su usvojene sve tačke Dnevnog reda, a izdvojit ćemo slijedeće:

 1. Izvještaj o radu Ljekarske/Liječničke komore FBiH za vremenski period između dvije Skupštine (14.04.2012-20.04.2013. godine );
 2. Izvještaj Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore FBiH o finansijskom poslovanju za 2012. godinu;
 3. Plan rada Ljekarske/Liječničke komore FBiH za 2013. godine;
 4. Finansijski plan Ljekarske/Liječničke komore FBiH za 2013. godinu;
 5. Formiranje radnog tijela/komisije za dogovore sa Komorom doktora medicine Republike Srpske za formiranje Komore na državnom nivou.
Vi ste ovdje: Home Demo Slideshow Redovna Skupština Ljekarske/Liječničke komore FBiH