FMC B&H

Predsjedništvo Komore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slika nije dostupna Prim. dr. Amila Bećirović - Predsjednik

CV

e-mail:

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slika nije dostupna- zamjenik predsjednika

CV

e-mail:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slika nije dostupna- zamjenik predsjednika

CV

e-mail:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupština Komore

Skupština Komore

 1. Prim. dr. Amer Iglica - Predsjednik
 2. Dr. Frano Perić - zamjenik predsjednika

Spisak delegata za Izbornu skupštinu Federalne ljekarske/liječničke komore

Ljekarska/Liječnička komora Sarajevskog kantona/županije

 1. dr. Amela Komilija; 
 2. dr. Davorka Matković;
 3. dr. Elma Ibrahimpašić;
 4. dr. Mirsad Babić
 5. dr. Mirsad Đugum;
 6. dr. Nataša Trifunović;
 7. dr. Neda Ferizović;
 8. dr. Elma Kučukalić Selimović;
 9. dr. Alija Aginčić;
 10. dr. Reza Bahador;

Ljekarska/Liječnička komora Tuzlanskog kantona/županije

 1. dr. Hidajet Rahimić;
 2. dr. Ahmet Čavkunović;
 3. dr. Admir Suljić;
 4. dr. Edin Jusufović;
 5. dr. Elvira Konjić;
 6. dr. Zikrija Dostović;

Ljekarska/Liječnička komora Zeničko – dobojskog kantona/županije

 1. dr. Elvira Ljevaković
 2. dr. Branka Gajanović
 3. dr. Nermina Škaljo
 4. dr. Zijada Smajlagić

Ljekarska/liječnička komora Srednjebosanskog kantona/županije

 1. dr. Ana Novaković;
 2. dr. Alma Kulenović;

Ljekarska/liječnička komora Unsko-sanskog kantona/županije

 1. dr. Ibrahim Henić;
 2. dr. Fadila Sijamhodžić Kazaferović;

Ljekarska/liječnička komora Podrinjskog kantona/županije

 1. Medina Lojo-Deljo;
 2. Baškim Bajrami;

Liječnička komora Hercegbosanske županije

 1. dr. Frano Vrdoljak;
 2. dr. Milica Đikić;

Lječnička komora Županije Posavske

 1. dr. Želimir Stipančić;
 2. dr. Zoran Budimić.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

 1. Dr. Josip Perić - Predsjednik

Izvršni odbor Komore

Izvršni odbor Komore

 

 1. prim. dr. Raho Spahović - predsjednik

 2. prof. dr. Jasenka Herceg -  zamjenik Predsjednika IO

 


Predsjedništvo Komore

 1. Prim. dr. Harun Drljević - Predsjednik
 2. Dr. Ivanka Mađar Šimić - zamjenik predsjednika
 3. Dr. Smiljana Viteškić - zamjenik predsjednika

Skupština Komore

 1. Prim. dr. Hidajet Rahimić - Predsjednik
 2. Dr. Željko Martinović - zamjenik predsjednika

Spisak delegata za Izbornu skupštinu Federalne ljekarske/liječničke komore

Ljekarska/Liječnička komora Sarajevskog kantona/županije

 1. dr. Amela Komilija; 
 2. dr. Davorka Matković;
 3. dr. Elma Ibrahimpašić;
 4. dr. Mirsad Babić
 5. dr. Mirsad Đugum;
 6. dr. Nataša Trifunović;
 7. dr. Neda Ferizović;
 8. dr. Elma Kučukalić Selimović;
 9. dr. Alija Aginčić;
 10. dr. Reza Bahador;

Ljekarska/Liječnička komora Tuzlanskog kantona/županije

 1. dr. Hidajet Rahimić;
 2. dr. Ahmet Čavkunović;
 3. dr. Admir Suljić;
 4. dr. Edin Jusufović;
 5. dr. Elvira Konjić;
 6. dr. Zikrija Dostović;

Ljekarska/Liječnička komora Zeničko – dobojskog kantona/županije

 1. dr. Elvira Ljevaković
 2. dr. Branka Gajanović
 3. dr. Nermina Škaljo
 4. dr. Zijada Smajlagić

Ljekarska/liječnička komora Srednjebosanskog kantona/županije

 1. dr. Ana Novaković;
 2. dr. Alma Kulenović;

Ljekarska/liječnička komora Unsko-sanskog kantona/županije

 1. dr. Ibrahim Henić;
 2. dr. Fadila Sijamhodžić Kazaferović;

Ljekarska/liječnička komora Podrinjskog kantona/županije

 1. Medina Lojo-Deljo;
 2. Baškim Bajrami;

Liječnička komora Hercegbosanske županije

 1. dr. Frano Vrdoljak;
 2. dr. Milica Đikić;

Lječnička komora Županije Posavske

 1. dr. Želimir Stipančić;
 2. dr. Zoran Budimić.

Izvršni odbor Komore

 1. prim. dr. Frano Perić - predsjednik

 2. prof. dr. Dženita Ljuca -  zamjenik Predsjednika IO

 3. prof. dr. Damir Šečić - zamjenik Predsjednika IO

 4. prof. dr. Haris Huseinagić

 5. prof. dr. Enra Suljić

 6. prim. dr. Edina Pepić Kapidžić

 7. prim. dr. Sabrija Đanović

 8. prim. dr. Fehim Kadić

 9. prim. dr. Dario Mott 

 10. prim. dr. Nenad Delić

Nadzorni odbor

 1. Dr. Josip Perić - Predsjednik

Podkategorije