FMC B&H

IV Kongres hirurga/kirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem

WebIconIV Kongres hirurga/kirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem - treća obavijest

Organizatori: Udruženje hirurga / Udruga kirurga Federacije BiH, Kantonalna bolnica Zenica, Ljekarska komora ZDK, grad Zenica

 Hotel "Zenica", 15.-17. novembar 2018. godine, Zenica

Treća obavijest - PDF

Zenica: 02.08.2018.

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List IV Kongres hirurga/kirurga Federacije BiH sa međunarodnim učešćem