FMC B&H

In memoriam: Prim. dr Pero Lovrić

PeroLovricPrim.dr. Pero Lovrić, rođen je 20.05.1945. godine u Kiseljaku. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1973.godine. Specijalistički ispit iz medicine rada poližio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982  godine., a zvanje primarijus stekao je 1991. godine. Dr. Pero Lovrić cijeli radni vijek proveo je u Domu zdravlja Kiseljakb, zatim kao  uposlenik Privatne ordinacije “Dr. Lovrić” u Kiseljaku.