FMC B&H

Sjednica Izvršnog odbora

Sjednica Izvršnog odbora 18.03.2013. godine

Obavještavamo Vas da će se sjednica Izvršnog odbora Ljekarske/Liječničke komore FBiH održati 18.03.2013. godine sa početkom u 13:00 sati (ul. Abdul Aziza Aska Borića 28A).

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Izvršnog odbora od 04.03.2013. godine;
  2. Pripreme za III redovnu Skupštinu Ljekarske/Liječničke komore FBIH (finansijski izvještaj i izvještaj o radu za 2012. godinu, plan rada i finansijski plan za 2013. godinu);
  3. Razmatranje prijedloga za promjenu Statuta Ljekarske/Liječničke komore FBiH u skladu sa pristiglim prijedlozima Kantonalnih/Županijskih komora;