II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova
II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova
Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)
Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)
Uvodna predavanja su održali predstavnik Njemačke dr. Ramin Parsa-Parsi o prizivu savjesti i Međunarodnom kodeksu medicinske etike Svjetskog liječničkog udruženja (World Medical Association – WMA) te predstavnik Bosne i Hercegovine dr. Goran Pavić o važnosti i ulozi javnog zdravstva u planiranju ljudskih resursa u zdravstvu.
II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem "Medicinsko pravo"
II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem "Medicinsko pravo"
Prva obavijest - Tuzla, Bosna i Hercegovina 11. – 13. novembar/studeni 2022. godine

Novosti

19/09/2022

II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova

Medicinsko pravo je grana prava koja obuhvata sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravni poredak veže određene pravne učinke, odnosno […]
18/09/2022

Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)

Uvodna predavanja su održali predstavnik Njemačke dr. Ramin Parsa-Parsi o prizivu savjesti i Međunarodnom kodeksu medicinske etike Svjetskog liječničkog udruženja (World Medical Association – WMA) te predstavnik Bosne i Hercegovine dr. Goran Pavić o važnosti i ulozi javnog zdravstva u planiranju ljudskih resursa u zdravstvu.
02/08/2022

II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem “Medicinsko pravo”

Prva obavijest - Tuzla, Bosna i Hercegovina 11. – 13. novembar/studeni 2022. godine

Edukacije

24/11/2022

Nova bodovana edukacija: Moksifloksacin u empirijskoj terapiji pneumonija

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”Moksifloksacin u empirijskoj terapiji pneumonija”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 bodova.  Registracija […]
24/11/2022

Bodovana edukacija: Dijagnostika karcinoma pluća – Stvarni problemi

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”Dijagnostika karcinoma pluća – Stvarni problemi ”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 […]
24/11/2022

Bodovani Case report: Otkrivanje i savremena terapija malignog melanoma kože

Na platformi e-medikacija.ba dostupna su dva bodovana prikaza slučaja na temu melanoma.  U case reportu 1: Otkrivanje melanoma kože, Mr.sci.dr. Tamara Jovović Sadiković, Spec.dermatovenerolog donosi prikaz slučaja […]