Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine
Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine
Porodični ljekar je oslonac pacijentu, ne samo u bolesti, već i kada je dobrog zdravlja
Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu
Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu
Intervju dr. Amila Bećirović
Intervju dr. Amila Bećirović
U porodičnoj medicini fali 30 posto ljekara, bolnice nemaju anesteziologa, infektologa...

Novosti

19/05/2022

Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine

Porodični ljekar je oslonac pacijentu, ne samo u bolesti, već i kada je dobrog zdravlja
14/04/2022

Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu

Nakon završene konkusne procedure, objavljen je spisak kandidata koji su ispunili uslove prema Pravilniku o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus, te […]
24/01/2022

Intervju dr. Amila Bećirović

U porodičnoj medicini fali 30 posto ljekara, bolnice nemaju anesteziologa, infektologa...

Edukacije

15/06/2022

POZIV NA MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP IZ HEMATOLOGIJE

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA - ODBOR ZA MALIGNA OBOLJENJA
27/05/2022

Nova bodovana edukacija: ”UVEITIS i katarakta – izazovi u phacohirurgiji”

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”UVEITIS i katarakta – izazovi u phacohirurgiji”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 […]
09/05/2022

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja”

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja” Svi kolege ljekari mogu pristupiti novoj bodovanoj edukaciji na temu: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i […]