Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine
Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine
Porodični ljekar je oslonac pacijentu, ne samo u bolesti, već i kada je dobrog zdravlja
Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu
Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu
Intervju dr. Amila Bećirović
Intervju dr. Amila Bećirović
U porodičnoj medicini fali 30 posto ljekara, bolnice nemaju anesteziologa, infektologa...

Novosti

19/05/2022

Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine

Porodični ljekar je oslonac pacijentu, ne samo u bolesti, već i kada je dobrog zdravlja
14/04/2022

Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu

Nakon završene konkusne procedure, objavljen je spisak kandidata koji su ispunili uslove prema Pravilniku o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus, te […]
24/01/2022

Intervju dr. Amila Bećirović

U porodičnoj medicini fali 30 posto ljekara, bolnice nemaju anesteziologa, infektologa...

Edukacije

09/05/2022

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja”

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja” Svi kolege ljekari mogu pristupiti novoj bodovanoj edukaciji na temu: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i […]
01/02/2022

Nova bodovana edukacija: Melanom – Savremeni pristup prevenciji, dijagnostici i tretmanu

Na platformi E-medikacija.ba možete pristupiti bodovanoj edukaciji MELANOM – Savremeni pristup prevenciji, dijagnostici i tretmanu. Edukacija je bodovana u cijeloj Bosni i Hercegovini (svi Kantoni u […]
05/11/2021

Nova bodovana edukacija: ”Primarno hirurško zbrinjavanje povrijeđenog oka ”

Dostupna je nova bodovana edukacija na platformi E-medikacija.ba, na temu: ”Primarno hirurško zbrinjavanje povrijeđenog oka”. Predavač je doc. dr. Faruk Nišić MD, PhD; Klinički centar univerziteta […]