II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova
II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova
Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)
Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)
Uvodna predavanja su održali predstavnik Njemačke dr. Ramin Parsa-Parsi o prizivu savjesti i Međunarodnom kodeksu medicinske etike Svjetskog liječničkog udruženja (World Medical Association – WMA) te predstavnik Bosne i Hercegovine dr. Goran Pavić o važnosti i ulozi javnog zdravstva u planiranju ljudskih resursa u zdravstvu.
II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem "Medicinsko pravo"
II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem "Medicinsko pravo"
Prva obavijest - Tuzla, Bosna i Hercegovina 11. – 13. novembar/studeni 2022. godine

Novosti

19/09/2022

II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova

Medicinsko pravo je grana prava koja obuhvata sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravni poredak veže određene pravne učinke, odnosno […]
18/09/2022

Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)

Uvodna predavanja su održali predstavnik Njemačke dr. Ramin Parsa-Parsi o prizivu savjesti i Međunarodnom kodeksu medicinske etike Svjetskog liječničkog udruženja (World Medical Association – WMA) te predstavnik Bosne i Hercegovine dr. Goran Pavić o važnosti i ulozi javnog zdravstva u planiranju ljudskih resursa u zdravstvu.
02/08/2022

II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem “Medicinsko pravo”

Prva obavijest - Tuzla, Bosna i Hercegovina 11. – 13. novembar/studeni 2022. godine

Edukacije

13/09/2022

Besplatna edukacija po smjernicama WFSA za ljekare specijaliste i specijalizante

PRIJAVA NA TEČAJ PEDIJATRIJSKE ANESTEZIJE 01.10.2022. GODINE – 31.12.2022. GODINE
02/08/2022

Nova bodovana edukacija: ”Primjena lijeka Ninlaro (iksazomib) u trojnoj terapiji kod pacijenata sa RRMM.”

Obavještavamo poštovane kolege da je dostupna nova bodovana edukacija na temu: ”Primjena lijeka Ninlaro (iksazomib) u trojnoj terapiji kod pacijenata sa RRMM.”Edukacija je bodovana od strane […]
15/06/2022

POZIV NA MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP IZ HEMATOLOGIJE

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA - ODBOR ZA MALIGNA OBOLJENJA