02/08/2022

Nova bodovana edukacija: ”Primjena lijeka Ninlaro (iksazomib) u trojnoj terapiji kod pacijenata sa RRMM.”

Obavještavamo poštovane kolege da je dostupna nova bodovana edukacija na temu: ”Primjena lijeka Ninlaro (iksazomib) u trojnoj terapiji kod pacijenata sa RRMM.”Edukacija je bodovana od strane […]
15/06/2022

POZIV NA MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP IZ HEMATOLOGIJE

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA - ODBOR ZA MALIGNA OBOLJENJA
27/05/2022

Nova bodovana edukacija: ”UVEITIS i katarakta – izazovi u phacohirurgiji”

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”UVEITIS i katarakta – izazovi u phacohirurgiji”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 […]
09/05/2022

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja”

Nova bodovana edukacija: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i profilaksi tromboembolijskih stanja” Svi kolege ljekari mogu pristupiti novoj bodovanoj edukaciji na temu: ”RIVER® (rivaroksaban) u farmakoterapiji i […]
01/02/2022

Nova bodovana edukacija: Melanom – Savremeni pristup prevenciji, dijagnostici i tretmanu

Na platformi E-medikacija.ba možete pristupiti bodovanoj edukaciji MELANOM – Savremeni pristup prevenciji, dijagnostici i tretmanu. Edukacija je bodovana u cijeloj Bosni i Hercegovini (svi Kantoni u […]
05/11/2021

Nova bodovana edukacija: ”Primarno hirurško zbrinjavanje povrijeđenog oka ”

Dostupna je nova bodovana edukacija na platformi E-medikacija.ba, na temu: ”Primarno hirurško zbrinjavanje povrijeđenog oka”. Predavač je doc. dr. Faruk Nišić MD, PhD; Klinički centar univerziteta […]
29/06/2021

EFMA Borba protiv pandemije: Treba li obavezno cijepljenje biti opcija?

U organizaciji EFMA (European Forum of Medical Associations) 24.06.2021. godine održan je on line stručni skup naziva „Fighting pandemic-Should mandatory vaccination be an option?“ Skupu je nazočilo 49 učesnika iz većeg broja zemalja Europe i Bliskog Istoka. dvosatni sastanak bio je fokusiran na pitanje cijepljenja protiv Covid-19 i održan je u debatnom formatu gdje su se mogli čuti argumente u prilog i protiv dobrovoljnih i obveznih cijepljenja.
10/05/2021

Nova bodovana edukacija: ”Sindrom suhog oka”

U saradnji sa platformom E-medikacija.ba od 05.05. dostupna je nova edukacija pod punim nazivom: ”Sindrom suhog oka i COVID-19 – tretmani liječenja”. Predavač je prof. dr. […]
11/03/2021

Link edukacije: Policitemija Vera – rijedak hronični hematološki malignom

U saradnji sa Pharma pressom d.o.o. Sarajevo u martu 2021. godine bit će organizovana edukacija pod nazivom „Policitemija Vera“, a puni naziv teme edukacije je „Rijedak […]