31/07/2023

Bodovana edukacija za sve ljekare: Zaštita GIT-a u savremenoj terapiji

Na platformi e-medikacija.ba aktuelna je nova bodovana edukacija na temu Zaštita GIT-a u savremenoj terapiji. U medicini je česta je upotreba analgetika. Zbog dobre efikasnosti, među […]
07/03/2023

Nova bodovana edukacija: Medicinski aspekti trans inkluzivne zdravstvene zaštite – prilagodbe spola

Platforma  e-medikacija.ba donosi seriju četiri predavanja iz oblasti endokrinologije, hirurgije, urologije, kliničke psihologije, kao i specifično iskustvo i potrebe iz perspektive same transrodne osobe.Potreba za edukacijama liječnika/ca […]
07/03/2023

Bodovana edukacija: Akutni hemoroidalni sindrom

Na platformi e-medikacija.ba dostupna je bodovana edukacija na temu Akutni hemoroidalni sindrom. ”Do dobi od 50 godina, pola populacije se bar jednom suočila sa hemoroidalnom bolešću. Starosna prevalenca: 45-65 […]
07/03/2023

Aktuelna bodovana edukacija: Ginko biloba kroz kliničku praksu

Platforma e-medikacija.ba donosi novu bodovanu edukaciju na temu Ginko biloba kroz kliničku praksu! Ključni dio mozga uključenog u proces spremanja podataka, koji se kasnije može podsjetiti […]
24/01/2023

Bodovana edukacija: Prirodni tijek senilne makularne degeneracije

Na platformi e-medikacija.ba objavljena je nova edukacija na temu ”Prirodni tijek senilne makularne degeneracije”.  Autor je doc. dr. sc. Ivan Merdžo, dr. med., FEBO. Senilna makularna […]
11/01/2023

Nova bodovana edukacija: Nesitnoćelijski karcinom pluća

Platforma e-medikacija.ba objavljuje novu edukaciju na temu ”Nesitnoćelijski karcinom pluća: “Šta je napredak u terapiji omogućio pacijentima?”Autor je prof. dr. Timur Cerić i kroz ovaj modul […]
24/11/2022

Nova bodovana edukacija: Moksifloksacin u empirijskoj terapiji pneumonija

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”Moksifloksacin u empirijskoj terapiji pneumonija”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 bodova.  Registracija […]
24/11/2022

Bodovana edukacija: Dijagnostika karcinoma pluća – Stvarni problemi

Dostupna je nova bodovana edukacija na temu: ”Dijagnostika karcinoma pluća – Stvarni problemi ”. Edukacija je bodovana od strane svih ljekarskih komora u FBiH sa 5 […]
24/11/2022

Bodovani Case report: Otkrivanje i savremena terapija malignog melanoma kože

Na platformi e-medikacija.ba dostupna su dva bodovana prikaza slučaja na temu melanoma.  U case reportu 1: Otkrivanje melanoma kože, Mr.sci.dr. Tamara Jovović Sadiković, Spec.dermatovenerolog donosi prikaz slučaja […]