10/05/2021

Nova bodovana edukacija: ”Sindrom suhog oka”

U saradnji sa platformom E-medikacija.ba od 05.05. dostupna je nova edukacija pod punim nazivom: ”Sindrom suhog oka i COVID-19 – tretmani liječenja”. Predavač je prof. dr. […]
29/03/2021

Održana UZ škola pluća

Škola UZ pluća bodovana je od strane Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH i polaznici su nakon naobrazbe i testiranja dobili certifikat o uspješno okončanoj edukaciji.
11/03/2021

Link edukacije: Policitemija Vera – rijedak hronični hematološki malignom

U saradnji sa Pharma pressom d.o.o. Sarajevo u martu 2021. godine bit će organizovana edukacija pod nazivom „Policitemija Vera“, a puni naziv teme edukacije je „Rijedak […]
05/03/2021

WEBINAR: CONVALESCENT PLASMA AND IVIG IN THE TREATMENT OF COVID-19

Nacionalna služba za transfuziju krvi Mađarske u saradnji sa Društvom za hematologiju i transfuziju organizuje webinar o rekonvalescentnoj plazmi i intravenskoj terapiji imunoglobulinom 8. marta u […]
29/01/2021

Škola ultrazvuka pluća

Udruženje „Centar za medicinsku edukaciju Medicinska nadgradnja“ skupa sa Udruženjem endoskopskih hirurga BiH organizuje 13. marta 2021. godine u Tuzli „Školu ultrazvuka pluća“. Učesnici Škole kao i predavači bit će bodovani na osnovu Pravilnika o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika FBiH
29/01/2021

Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja

Udruženje “Centar za medicinsku edukaciju Medicinska nadgradnja” skupa sa Udruženjem endoskopskih hirurga BiH organizuje 8. i 9. maja 2021. godine u Sarajevu, tradicionalnu “Međunarodnu školu medicinskog […]