19/09/2022

II obavijest: Način registracije učesnika Kongresa i upute za autore radova

Medicinsko pravo je grana prava koja obuhvata sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravni poredak veže određene pravne učinke, odnosno […]
18/09/2022

Održan 29. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)

Uvodna predavanja su održali predstavnik Njemačke dr. Ramin Parsa-Parsi o prizivu savjesti i Međunarodnom kodeksu medicinske etike Svjetskog liječničkog udruženja (World Medical Association – WMA) te predstavnik Bosne i Hercegovine dr. Goran Pavić o važnosti i ulozi javnog zdravstva u planiranju ljudskih resursa u zdravstvu.
02/08/2022

II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem “Medicinsko pravo”

Prva obavijest - Tuzla, Bosna i Hercegovina 11. – 13. novembar/studeni 2022. godine
29/07/2022

Ljekarska/liječnička komora F BiH o napisima u medijima koji se tiču stanja u porodilištima

Korupcija je zakonom kažnjiva i za onog koji daje i za onog koji prima mito. Prirodan porod je bolan proces, poznato je to od postanka čovjeka, […]
19/05/2022

Čestitka povodom Svjetskog dana doktora porodične/obiteljske medicine

Porodični ljekar je oslonac pacijentu, ne samo u bolesti, već i kada je dobrog zdravlja
14/04/2022

Zvanična dodjela primarijata 22.04.2022. godine u Sarajevu

Nakon završene konkusne procedure, objavljen je spisak kandidata koji su ispunili uslove prema Pravilniku o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus, te […]
24/01/2022

Intervju dr. Amila Bećirović

U porodičnoj medicini fali 30 posto ljekara, bolnice nemaju anesteziologa, infektologa...
07/12/2021

Održan X forum porodične/obiteljske medicine sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja Ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine, od 26. – 28. 11. 2021. godine održan je Kongres 10. forum porodične/obiteljske medicine sa međunarodnim učešćem. Moto Kongresa bio […]
24/11/2021

Održan 28. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA)

28. Simpozij liječničkih komora Središnje i Jugoistočne Europe (ZEVA) održan je u Skopje-u, Republika Sjeverna Makedonija, u periodu od 23.09.2021.-24.09.2021. godine, u organizaciji Liječničke komore Republike […]