10/11/2020

Pozdravna riječ predsjednice

U mandatnom period na koji sam izabrana da vodim naše strukovno udruženje, dat ću svoj maksimum kako bih ostavrila svaki od ciljeva koje sam ispred sebe postavila. U svom radu bit ću transparentna i otvorena za sve dobronamjerne sugestije, jer konačan cilj svih nas jeste bolji položaj ljekara u Bosni i Hercegovini
12/10/2020

Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine dobila novo rukovodstvo

Pred novim rukovodstvom ove strukovne organizacije su veliki izazovi. Uz ostalo, to je istrajavanje na reformama zdravstvenog sistema koje će pacijentima osigurati adekvatnu zdravstvenu uslugu, a ljekarima bolje uvjete rada i pripadajući društveni status