23/01/2021

Komisije

23/01/2021

Nadzorni odbor

23/01/2021

Izvršni odbor komore

dr. Raho Spahović – Predsjednik dr. Jasenka Herceg – zamjenica predsjednika dr. Zaim Jatić, član                             dr. Harun Brkić, član dr. Lejla Mešalić, član                            dr. Azur Jakić, član                                […]
23/01/2021

Skupština komore

dr. Amer Iglica – Predsjednik dr. Enra Suljić, član dr. Ahmed Katica, član dr. Seniha Čelik, član dr. Mirsad Đugum, član dr. Svjetlana Loga Zec, član dr. […]
23/01/2021

Predsjedništvo komore

dr. Amila Bećirović – Predsjednik