FMC B&H

Skupština Komore

Skupština Komore

 1. Prim. dr. Amer Iglica - Predsjednik
 2. Dr. Frano Perić - zamjenik predsjednika

Spisak delegata za Izbornu skupštinu Federalne ljekarske/liječničke komore

Ljekarska/Liječnička komora Sarajevskog kantona/županije

 1. dr. Amela Komilija; 
 2. dr. Davorka Matković;
 3. dr. Elma Ibrahimpašić;
 4. dr. Mirsad Babić
 5. dr. Mirsad Đugum;
 6. dr. Nataša Trifunović;
 7. dr. Neda Ferizović;
 8. dr. Elma Kučukalić Selimović;
 9. dr. Alija Aginčić;
 10. dr. Reza Bahador;

Ljekarska/Liječnička komora Tuzlanskog kantona/županije

 1. dr. Hidajet Rahimić;
 2. dr. Ahmet Čavkunović;
 3. dr. Admir Suljić;
 4. dr. Edin Jusufović;
 5. dr. Elvira Konjić;
 6. dr. Zikrija Dostović;

Ljekarska/Liječnička komora Zeničko – dobojskog kantona/županije

 1. dr. Elvira Ljevaković
 2. dr. Branka Gajanović
 3. dr. Nermina Škaljo
 4. dr. Zijada Smajlagić

Ljekarska/liječnička komora Srednjebosanskog kantona/županije

 1. dr. Ana Novaković;
 2. dr. Alma Kulenović;

Ljekarska/liječnička komora Unsko-sanskog kantona/županije

 1. dr. Ibrahim Henić;
 2. dr. Fadila Sijamhodžić Kazaferović;

Ljekarska/liječnička komora Podrinjskog kantona/županije

 1. Medina Lojo-Deljo;
 2. Baškim Bajrami;

Liječnička komora Hercegbosanske županije

 1. dr. Frano Vrdoljak;
 2. dr. Milica Đikić;

Lječnička komora Županije Posavske

 1. dr. Želimir Stipančić;
 2. dr. Zoran Budimić.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ste ovdje: Home Tijela Komore Skupština Komore