FMC B&H

116. Skupština Ljekarske/Liječničke komore Njemačke (GMA)

Vijest-31-05-2013U Hanoveru se od 28.-31.05.2013. godine održala 116. Skupština Ljekarske/Liječnike komore Njemačke (GMA), najstarije i jedne od najvećih ljekarskih Komora na svijetu.

Teme koje su razmatrane bile su (između ostalih) sljedeće:

  • Budući zahtjevi u osiguranju ljekara/liječnika.
  • Uticaj  sve snažnijeg medicinskog i farmacetskog marketinga na medicinu i zdravlje stanovništva.
  • Uticaji siromaštva na stanje zdravlja stanovništva.
  • Kontinuirana medicinska edukacije: revizija modela i pravila u kontinuiranoj med. edukaciji.

Razmatrane su i mnoge druge teme i izdanja od lokalnog karaktera i interesa za samu GMA i pokrajinske komore u sastavu GMA, kao i finansijski i drugi izvještaji.
Kao i u ranijim godinama, gost ovog velikog događaja na poziv GMA bio su i predsjednik Ljekarske/ Liječničke komore Federacije BiH, kao i predstavnik Komore Ljekara RS BiH. Bili smo dio tima od preko 50 gostiju – predsjednika Ljekarskih komora iz Europe i cijelog svijeta...

S1-31-05-2013 S2-31-05-2013 S3-31-05-2013
S4-31-05-2013 S5-31-05-2013 S6-31-05-2013

Teme koje smo u Hanoveru slušali bile su interesantne, kako iz aspakta vremena u kojem živimo, tako i sa aspekta vremena koje će vrlo brzo doći u naše krajeve zapadnog Balkana. Iskustva i teme koje su prezentirale kolege iz GMA važna su za našu Komoru, jer predstavljaju probleme  koji će i nama vrlo brzo doći. Zato je važno da ih prepoznamo, identificiramo i da se za njih pripremimo. Ne trebamo praviti greške u vremenu koje dolazi, već izvlačiti pozitivna iskustva do kojih su došle kolege iz njemačke Ljekarske komore koja egzistira još od davne 1871. godine. Zato je za nas važno da budemo prisutni na ovakvim velikim i ozbiljnom skupovima naših, o ovoj oblasti  iskusnijih kolega, kako bismo prihvatili njihova pozitiva i korisna iskustva i implementirali ih u radu naše/ih Komore/a...

U toku trajanja Skupštine na inicijativu njemačke i austrijske ljekarske Komore održan je poseban, jednoiposatni  sastanak kojem su prisustvali predstavnici Ljekarskih/Liječničkih komora BiH, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Slovačke, Češke, Ruminije, Austrije i Njemačke, a na kojem smo iznijeli trenutno stanje u našim Komorama i kojem smo davali prijedloge organizatoru – Ljekarskoj komori Austrije za dnevni red ZEVA meeting-a koji će se održati u Beču 12. i 13.09.2013. godine. Na ovom sastanku Ljekersku/Liječničku komoru Federacije BiH predstavljaće dr. Pavić Goran – Predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List 116. Skupština Ljekarske/Liječničke komore Njemačke (GMA)