FMC B&H

Izborna skupština Ljekarske/liječničke komore FBiH

Logo-FMCDana 23.04.2016. godine, u Zenici, održana je redovna (godišnja) Skupština Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH. Ona je, ujedno, bila i izborna Skupština za novi mandatni period od 2016. do 2020. godine.

Skupštinu je pozdravio i poželio dobrodošlicu i uspješan rad prim. dr. Tarik Kapidžić, predsjednik LjK Zeničko-dobojskog kantona, kao i predstavnik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH dr. Admir Suljić.

2016-06-05-S1Predsjednik Skupštine prim. dr. Hidajet Rahimić je, pozdravljajući prisutne, zahvalio dosadašnjem predsjedniku Federalne komore prim. dr. Harunu Drljeviću na uspješnom radu i iscrpnom izvještaju za četverogodišnji period koji su delegati dobili uz ostali materijal.

2016-06-05-S1Osvrćući se na protekli mandat, dosadašnji predsjednik Lj/L K Federacije BiH prim. dr. Harun Drljević je dao kratak hronološki prikaz trnovitog puta formiranja komore uz naglasak na stvaranju ambijenta o komori kao parlamentu svih ljekara koji će se pitati o bitnim stvarima u zdravstvu FBiH.

2016-06-05-S1Nakon izbora radnih tijela skupštine (verifikacione komisije, zapisničara i izbornog povjereništva) predsjednik Skupštine je predstavio (novo) izabrane delegate, članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti predloženih od Kantonalnih/Županijskih komora, koji su jednoglasno verificirani od strane delegata Skupštine.  

Izborom radnog predsjedništva Skupštine, pristupilo se radnom dijelu sjednice.

2016-06-05-S123 (novo) izabrana (od ukupno 30) delegata usvojili su Zapisnik sa predhodnog skupštinskog zasjedanja, godišnje  izvještaje o radu predsjednika i Izvršnog odbora, finansijskom poslovanju Nadzornog odbora, kao i planove za naredni period. Kako prijedlozi za izmjene i dopune Statuta Federalne komore nisu predočeni delegatima, razmatranje izmjena odlaže se za narednu Skupštinu.

Delegati Skupštine potom su, tajnim glasanjem, izabrali novo rukovodstvo Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH za mandatni period 2016. -2020. godina:

  • za predsjednika – prim. dr. Harun Drljević, a za zamjenike predsjednika – dr. Ivanka Mađar Šimić i dr. Smiljana Viteškić;
  • za predsjednika Skupštine – prim. dr. Hidajet Rahimić, a za zamjenika predsjednika Skupštine – dr. Željko Martinović.

Novoizabrani predsjednici Komore i Skupštine zahvalili su se na ukazanoj časti i povjerenju u nadi da će Federalna komora, u narednom periodu, biti prepoznatljiv dio zdravstvenog sistema.

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List Izborna skupština Ljekarske/liječničke komore FBiH