FMC B&H

IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja

Logo-FMC Center for Medical Education (CME) Medical Upgradeu organizuje IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja namjenjen doktorima medicine, stomatologije, magistrima farmacije i doktorima veterine, kao i specijalistima i specijalizantima svih grana medicine, u okviru koga polaznici stiču osnovne informacije o naučnom istraživanju, vrstama studija, upotrebi različitih software-a, osnovnim statističkim testovima i osnovama medicinskog pisanja.

Značaj Tečaja u različitim segmentima iznimno je važan, prije svega za razvoj i unapređenje u oblasti medicinskih istraživanja koja se provode u našim ustanovama.

IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja planira se održati 13. i 14. maja/svibnja 2017. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu, BiH. Voditeljica tečaja je Prof.dr. Livia Puljak, profesorica sa Medicinskog fakulteta u Splitu, Hrvatska, a predavači eminentni stručnjaci i eksperti iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Organizator je, kako smo naveli, Center for Medical Education (CME) Medical Upgrade, udruženje koje je formirala grupa entuzijasta na čelu sa Prof. dr med. sci. Samirom Delibegovićem, koje ima osnovni cilj unapređenje medicinske nauke, znanja i prakse, povezivanje sa drugim regionalnim, evropskim i svjetskim medicinskim organizacijama sa istim ili sličnim ciljem.

Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH podržava održavanje ovog tečaja a učesnici će biti bodovani u skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH.

PDF - opširnije

Vi ste ovdje: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category List IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja